DỊCH THUẬT CÔNG CHỨNG
TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN BIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN BIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

SỐ LƯỢNG: 2 NGƯỜI LƯƠNG THỎA THUẬN THEO NĂNG LỰC HẠN NỘP HỒ SƠ: 20/09/2021 Email nộp hồ sơ ứng tuyển:..
TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN BIÊN DỊCH TIẾNG HAN

TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN BIÊN DỊCH TIẾNG HAN

SỐ LƯỢNG: 2 NGƯỜI ƯƠNG THỎA THUẬN THEO NĂNG LỰC HẠN NỘP HỒ SƠ: 20/09/2021 Email nộp hồ sơ ứng tuyển:..
TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN BIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG

TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN BIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG

SỐ LƯỢNG: 2 NGƯỜI LƯƠNG THỎA THUẬN THEO NĂNG LỰC HẠN NỘP HỒ SƠ: 20/09/2021 Email nộp hồ sơ ứng tuyển:..
TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN BIÊN DỊCH TIẾNG ANH

TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN BIÊN DỊCH TIẾNG ANH

SỐ LƯỢNG: 5 NGƯỜI LƯƠNG THỎA THUẬN THEO NĂNG LỰC HẠN NỘP HỒ SƠ: 20/09/2021 Email nộp hồ sơ ứng tuyển:..
TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN BIÊN DỊCH TIẾNG PHÁP

TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN BIÊN DỊCH TIẾNG PHÁP

SỐ LƯỢNG: 2 NGƯỜI LƯƠNG THỎA THUẬN THEO NĂNG LỰC HẠN NỘP HỒ SƠ: 20/09/2021 Email nộp hồ sơ ứng tuyển:..
TUYỂN NHÂN VIÊN BIÊN DỊCH TIẾNG PHÁP

TUYỂN NHÂN VIÊN BIÊN DỊCH TIẾNG PHÁP

SỐ LƯỢNG: 2 NGƯỜI LƯƠNG THỎA THUẬN THEO NĂNG LỰC HẠN NỘP HỒ SƠ: 20/09/2021 Email nộp hồ sơ ứng tuyển:..
TUYỂN NHÂN VIÊN BIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

TUYỂN NHÂN VIÊN BIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

SỐ LƯỢNG: 2 NGƯỜI LƯƠNG THỎA THUẬN THEO NĂNG LỰC HẠN NỘP HỒ SƠ: 20/09/2021 Email nộp hồ sơ ứng tuyển:..
TUYỂN NHÂN VIÊN BIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

TUYỂN NHÂN VIÊN BIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

SỐ LƯỢNG: 2 NGƯỜI LƯƠNG THỎA THUẬN THEO NĂNG LỰC HẠN NỘP HỒ SƠ: 20/09/2021 Email nộp hồ sơ ứng tuyển:..
Gửi mail cho công ty Hưng Gia Phạm
Video đối tác
Hotline tư vấn miễn phí: 0932061236
Zalo